Föreningen Hand i Hand

horizontal rule

 

 

Onsdagen den 22 mars 2023 samlades medlemmar i Hand i Hand i Bildas lokal för ett sista årsmöte i föreningen.
Vi åt smörgåstårta och fikade tillsammans innan vi tittade på bilder och jag berättade episoder från de 23 år vi haft vår förening. Vid detta årsmöte upplöste vi Hand i Hand eftersom vi inte längre har någon lokal att samla i och framför allt för att våra vänner i internatskolan i Dzelzava inte längre är i behov av vår hjälp. De pengar som finns kvar beslöt vi att skänka till Söderhamn Second Hand, Kyrkorna i Söderhamn, som kommer att använda pengarna till något som kommer Lettland till godo.

Söderhamn Second Hand gör några resor per år till Lettland, där de stöttar ett par secondhandbutiker som i sin tur har soppkök för behövande.

Anita Eriksson

 


Anita visar bilder från Lettland

 

 

Vad är Hand i Hand?
Hand i Hand är en politisk och religiös obunden förening, vars syfte är att utan mellanhänder eller vinstintresse förmedla materiell och ekonomisk hjälp till institutioner, organisationer eller samfund i Baltikum. Föreningen verkar för kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan länderna. Hand i Hand har ett nära och gott samarbete med BILDA i Söderhamn. BILDA har under åren stöttat oss med minibuss och chaufför när vi gjort våra resor till vännerna på skolan.


Kommunhuset i Madona

Hand i Hand bildades år 2000.
Från start var vi en handfull kvinnor som ville göra något meningsfullt. Genom Sandra Bergman, som ursprungligen kommer från Lettland, kom vi i kontakta med Specialskolan i Dzelzava. Skolan hade vi den tidpunkten 180 barn i åldrarna 7 till 18 år. Barnen kom från fattiga hem och många hade speciella svårigheter. Kläder och skor saknades, så även sängkläder och leksaker till barnen. Överhuvudtaget var den materiella standarden låg.
Vi började samla in redan under det första året. Vi gjorde två resor till skolan. Vi konstaterade att det fanns en stor entusiasm och mängder av kärlek hos personalen gentemot barnen.

Vi lyckades få till stånd en stor sändning från Försvarets Materielverk i Arboga, vi hade loppisar och riktade insamlingar då vi i första hand samlade in skor till barnen. Vi ansökte om pengar från Odd Fellow och kunde på så sätt köpa tre nya tvättmaskiner till skolan.
Under åren har vi två gånger fått medel från Kyrkorna i Söderhamn genom Erikshjälpen, pengar som vi använt till att förgylla fritiden för barnen. Vi har köpt skridskor, skidor och all möjlig fritidsutrusning. Ett speciellt musikrum har iordningsställts på skolan för dessa pengar.
 


 


Här packas för fullt.

Många resor
Under åren har vi gjort flera resor till skolan. Närmare 50 olika personer har deltagit i våra besök. Med oss har vi haft världens bästa chaufför: BILDAs Lasse Pi.


Lasse Pi

Vilka är vi och vad gör vi?
Föreningen består idag (2017) av ca. 90 medlemmar. En gång per år skickar vi 20-25 kbm insamlade skänkta gåvor till specialskolan i Lettland. Vi använder samma transportfirma som Erikshjälpen och leveransen sker direkt till skolan.


Insamling på Vågbroskolan

Vill Du vara med?
All kan vara med och stödja vår verksamhet. Man kan bli aktiv medlem, som hjälper till att sortera, packa vid transporter och så vidare eller om man föredrar kan man vara stödjande medlem. Medlemskostnaden är 150 kr per år. Pengar, som oavkortat går till frakt av insamlade gåvor. Våra resor till Lettland betalar vi givetvis själva.


Loppis på E-center

Insamling
Insamling av gåvor sker kontinuerligt. Vi har genom Söderhamns Dagliga Verksamhet tacksamt fått använda oss av en tom gammal skollokal i Djupvik, för lagring av det insamlade materialet. När högen av kartonger och plastsäckar börjar närma sig 20-25  kbm beställer vi leverans.

Styrelsen har varit:
Ordförande: Anita Eriksson
070-2964666
Sekreterare: Ann-Christine Öquist
070-7909388  0270/145 89
Kassaförvaltare: Hans Gilliam
Ledamöter: Lilian Meijer 073-3322178
Gerd Sidén Strandberg 076-117 32 50 
Eva Wastenson 070-8867706

 

horizontal rule


© Christer Holm
christer-holm@
hotmail.se
073 7145048